onsdag 27 mars 2019

I huvudet på en Börs-VD: Intervju med Infrea ABs Tony Andersson

Våren är här och utöver att knoppar brister och att utdelningarna formligen forsar in så hittar jag ett nytt glädjeämne på bloggen i att få intervjua en sympatisk Börs-VD, nämligen Tony Andersson från investmentbolaget Infrea AB. Inlägget är ett samarbete för att ge Infrea som investeringscase lite mer publicitet men i grund och botten är det en vanlig intervju där jag fått ställa alla frågor jag önskat och Tony svarat på ett övertygande och hjärtligt sätt. Aktien i sig känns ju ganska spännande får jag säga, 37% uppgång bara under den senaste månaden är en häftig utveckling. Men nu kör vi igång intervjun tycker jag. Ladies and gents, I give you...Tony Andersson!


- Välkommen hit Tony, först och främst så får du gärna presentera dig själv och sedan berätta lite mer om Infrea AB?
Tack! Jag heter Tony Andersson är 45 år och bor i Saltsjöbaden utanför Stockholm tillsammans med min fru och min yngsta son. Jag är har en examen som civilingenjör från KTH inriktat på väg och vatten. Det har visat sig att jag valde rätt och att intresset hållit i sig, under hela min yrkeskarriär har jag nämligen jobbat i olika roller på företag som på något vis finns inom samhällsbyggnadssektorn. Jag tycker att uppdraget jag nu har på Infrea – att först ta oss till börsen och sen fortsätta att bygga vidare på detta unika företag – är jätteinspirerande!


Foto: Pia Green


- Så Stockholmsbaserad just nu men vart är du ifrån ursprungligen och ligger det här med samhällsbyggnad inom familjen på något sätt?
Jag kommer från en jätteliten by uppe i norra Jämtland. I min klass var vi endast 13 elever upp till nionde klass. Min far var byggnadsarbetare på den tiden och lågkonjunkturen i början av 90-talet drabbade Sverige hårt och i synnerhet glesbygden. Det var då jag valde att flytta till Stockholm. Det var 1994 så nu har jag bott längre i Stockholm än i Jämtland men jag kallar mig trots detta ändå Jämtlänning och jag återvänder gärna och hälsar på när där ges tid för det.

- Hur har resan sett ut för er hittills?
Vi har jobbat strukturerat och konsekvent enligt vår affärsidé: att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa geografiskt samt att fortsätta att utveckla ägda bolag genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap. Och det gör vi bra. Vi skiljer här ut oss från andra investmentbolag tycker jag, just i vårt aktiva engagemang i våra dotterbolag. Det har varit en språngbräda för vår framgång hittills och jag tro att det är en stor anledning till att vi nu ser ett ökat antal aktiesparare bland våra aktieägare.

- I vilka geografier är ni som starkast, och varför har ni valt dessa?
Idag är Infreas starkaste geografiska närvaro i söder och Mellansverige från Göteborg i väster till Linköping i Öster och upp genom Mälardalen och Storstockholm. Men vi har flera egna verksamheter längre norrut genom till exempel Brandskyddsteamet BST som är rikstäckande och vi startar fler depåer i vår verksamhet bland annat inom Cleanpipegruppen.

- Vad är er nisch som bolag?
Infrea har en väldigt tydlig marknadsnisch där vi som industrikoncern levererar produkter, service och tjänster inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Samhället vi lever i måste fungera oavsett om det blir en lågkonjunktur och det ekonomiska klimatet blir kärvt. Infrastrukturen är helt enkelt väldigt central för både dig och mig och alla andra i vårt samhälle. Vi spretar inte ut med andra investeringar utan jobbar konsekvent med att hitta, förvärva och utveckla bolag inom denna nisch. Det tror jag är en nyckel till vår framgång. Att vi är tydliga och att det är lätt att förstå vad vi gör.
- Eftersom jag vuxit upp i Sverige känns det som att infrastrukturen i bydgen, det är något kommunen eller pappa staten tar hand om. Men verkligheten ser kanske annorlunda ut?
Jag brukar säga att det är Infrea som får samhällen att fungera. Med det menar jag att det är verksamheter som våra dotterbolag som utför de arbeten som planeras av såväl statliga myndigheter som kommuner runt om i landet, men även företag och föreningar samt privatkunder ibland. Visst är mycket av infrastrukturen skattefinansierad, det är en del av vår välfärd. Gällande lagar och regler är där ingen skillnad mellan stad och landsbygd. Dock kan politiska beslut skapa variationer. Men vår roll är att leverera kvalitativa tjänster och leveranser i de projekt vi kontrakteras oavsett vem som är vår uppdragsgivare och vart det är geografiskt.

- Hur kom ni fram till att det var rätt nisch för er?
En viktig anledning är att infrastruktur som segment är relativt okänsligt för konjunktursvängningar. Jag brukar säga att det blir stopp i avloppsrör, hål i vägen och att samhällen fortsätter att växa med fler invånare även i tider av åtstramning. Marknaden är dessutom fortsatt både fragmenterad och okonsoliderad, vilket skapar för stora möjligheter till tillväxt och utökade marknadsandelar för Infrea, genom våra skalfördelar och vår koncerns struktur.

- Vad i din bakgrund gjorde att du ville axla rollen som VD i just ett investmentbolag?
Jag har alltid haft utvecklande och drivande roller. Jag är inte en förvaltare i främsta hand utan en visionär och entreprenöriell person som trivs med att förbättra och hitta möjligheter till fler och bättre affärer. Därför var Infrea spännande för mig. Jag får göra både det jag drivs av och det som jag är bra på. Att bygga och utveckla Infrea till en framgångsrik industrikoncern och att ta fler andelar på infrastrukturmarknaden.

- Vad är skillnaden egentligen på ett investmentbolag och en vanlig fond?
En fond är en skapad produkt där man köper andelar i produkten och det är fonden som i sin tur köper aktier eller andra innehav, vilket till exempel kan vara aktier i ett investmentbolag. Vi investerar direkt i andra bolag och vi har alltid större ägarandel än en fond, minst 50 procent. En investering i ett investmentbolag kan ge aktieutdelning och som aktieägare betalar man ingen avgift för att ha sina aktier när de väl är köpta. Till skillnad mot en fond där man måste betala en avgift för sin andel i fonden. Men likheten är att vi bägge investerar i andra bolag, och en fond kan ju också investera i Infrea. Vi är aktiva ägare i våra innehav medan fondförvaltare vanligen är mer eller mindre passiva ägare. Det är dock lättare att sälja en fond än större post aktier över börsen, men aktier skall man se på lång sikt. Vilket jag i och för sig tror man skall göra även med fonder

------

Vi får faktiskt ta och tacka Tony för den här första delen av intervjun, för det kommer mer. Samtalet flöt på lite för bra och min frågvishet var nog lite för stor helt enkelt så vi får lov att dela upp den här intervjun är jag rädd. Jag får be att återkomma med del två inom ett par dagar där vi går djupare in på investmentbolag som investeringsform och där Tony även droppar en speciell talang exklusivt för bloggen.

Har ni några frågor redan nu som ni skulle vilja ställa till Tony eller funderingar kring bolaget som sådant? Släng iväg en kommentar så ser jag till att ni får svar på det :).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...