söndag 11 oktober 2020

Utdelningsåret 2020

Efter en tokdyster inledning på året med riskaversion och inställda utdelningar vart än ögonen skådade så var det inte många av oss som vågade drömma om ett positivt utdelningsår. Inte för att det blivit vad man drömt om, men det kunde definitivt gått mycket sämre. Hittills i år har jag lyckas håva in 23 674 kr i utdelningar. Under pandemiåret 2020, så har jag alltså nästan fått ihop till en genomsnittlig månadslön i utdelningar. Det får man ändå känna sig ödmjukt tacksam inför.


Vad betyder utdelningarna egentligen?

Nu har förvisso inte min arbetssituation påverkats nämnvärt av Corona men den här extra månadslönen skänker ändå en god portion trygghet. Man vet aldrig vad som händer i en kris. Det får mig också att förstå att jag är på rätt väg och att jag fått utväxling på den insats jag lagt ner, både i form av timmar för att utbilda mig om olika bolag men också strävan att bygga upp ett hyggligt kapital i tidig ålder. Det kan låta högtravande, men det gör att jag snart kan börja ticka av en viktig byggsten för min egen framtid. Det är förvisso en 10årsplan vi pratar om här, men jag känner redan nu att fundamentet är solitt. Det här kommer gå bra. 


Vad tror om jag resterande delen av utdelningsåret?

Det poppar upp ett par positiva överraskningar nu med jämna mellanrum. Senast i raden att avisera om nya utdelningar var Skanska och Essity. Särskilt Essity är ett företag jag ägt länge och ämnar att göra på sikt. Ett stabilt case med marknadsledarskap inom de flesta av sina kategorier, kategorier som också bemöter några av de stora problem vi alla står inför (åldrande befolkning, miljöfrågor). Bara med de här två bolagens utdelningar, så kommer jag få in närmare 2 100 kr till i portföljen. Med tanke på att jag har ganska gott om månadsutdelare och Svolder + Investor som (förhoppningsvis) också ska bidra för året, så ser jag det inte som helt otroligt att jag landar på närmare 28 000 kr för året. Det är bra. 


Avstickare från 10årsplanen

Eller är det det? Jag har kontinuerligt legat ett år före plan varje år i stort sett. Nu blev det ett mellanår som jag därför har "råd" med i sammanhanget. Portföljen skuttar snart upp till över 1,6 MSEK och med bra positioner i portföljen, så hyser jag ändå en förhoppning om att klara av 60 000 kr i utdelning 2021. Now we talkin'! 

Jag har bloggen och alla ser som läser att tacka för så mycket. Mängder med inspiration, tips på verktyg och sköna hejarop som gör att det är enkelt att hålla sig på rätt kurs. Tack, tack, tack!

lördag 3 oktober 2020

Vilka externa utmaningar ställs man inför som ett investmentbolag inom infrastruktur?

Här kommer så andra delen i en ny vända intervjuer med Infrea ABs VD, Tony Andersson. I första delen, så diskuterade vi bland annat hur deras verksamhet påverkats av Covid-19. I den här delen går vi in lite djupare kring deras verksamhet och ställer även lite knivigare frågor kring deras möjlighet att växa på sikt. Jag uppskattar verkligen de ärliga svar som Tony gett mig och hoppas det leder till lite intressant läsning, det är inte alltid man som ödmjuk bloggare får access till VDn för ett börsbolag på detta vis. Mycket nöje!

- Ni har vuxit kraftigt via förvärv nu en längre tid. Hur ser ert kassaflöde ut, ska man som investerare förvänta sig nyemissioner snart för fortsatt expansion?

Om du menar att göra en emission för att ta in kapital, så har vi inga planer på det idag. Men när vi förvärvar är det ibland viktigt att knyta nyckelpersoner till oss varför årsstämman beslutade att ge styrelsen rätten att besluta om nyemission om högst 1 750 000 aktier. Det skulle motsvara en utspädning om 10 procent, vilken vi kan använda till exempel vid förvärv. Vi ha fortsatt ett gott kassaflöde och på det hela känns det tryggt att vi har kapacitet att göra fler förvärv av egen kraft.

- Om vi fortsätter på spåret med er tillväxt, så kunde man se i er senaste rapport att ni hade en tillväxt på 55%. Av denna så stod ca 53% från förvärv och endast 2% organisk tillväxt. Kan man tolka in att ni fortsatt kommer vara väldigt beroende av nya förvärv för att nå er målsättning om 15-20% årlig tillväxt?

Ja, det stämmer. Vi är ett förvärvsdrivet företag och så kommer det fortsatt att vara. Men för att förtydliga, så växte affärsområdet mark & anläggning med hela 8,6% under perioden och ackumulerat 10,3%. I och med att affärsområdet Vatten & Avlopp i år har tydliga styrning mot lönsamma affärer så har det (vilket är enligt förväntan) lett till en negativ tillväxt inom det affärsområdet, men med resultatförbättringar. Detta ger effekt på koncernen som helhet och gör att den organiska tillväxten om 8,6% i Mark & Anläggning inte slår igenom fullt utan koncernen som helhet växte med 2%.

- Hur beroende är man, som aktör inom infrastruktur, av politisk välvilja och medel för att fortsätta utveckla större infrastrukturprojekt? Med andra ord, finns det ett element av politisk risk i er business?

Alla bolag har risker kopplade till politiska beslut. Att tro annat är att vara lite naiv. Politiker behöver näringslivet för arbetstillfällen och skatteintäkter och den svenska modellen där det mesta av besluten lämnas till arbetsmarknadens parter än politikerna själva tycker jag fungerat väl genom åren. När det gäller beslut om större infrastrukturprojekt kan de såklart påverka oss även i en högkonjunktur beroende på vart de finns geografiskt. Sen är infrastruktur som jag nämnt en väldigt stabil marknadsnisch över tid och jag tror den är egentligen av oss som använder den, genom att vi ställer krav. Ser jag till läget här och nu, till de infrastrukturprojekt som pågår eller som ska startas nästa år eller året efter, så finansierades och beslutade dessa om för länge sedan. Det förstärker vår hållning att vår bransch är väldigt stabil och förutsägbar över tid relativt andra branscher. Men en gammal norm är att om ett samhälle skall utvecklas behöver det en väl fungerande infrastruktur. Jag tror de förstod detta redan på romarnas tid.

- Hur växer ni själva rent operativt i bolaget? Ju fler bolagsförvärv, desto fler styrelserum att fylla med Infrea-representanter antar jag?

Både ja och nej. Vi leder våra bolag operationellt, inte legalt. Våra dotterbolag har det dagliga ansvaret och befogenheterna att hitta bra affärer och personal. Vår verksamhetsmodell är en så kallad decentraliserad ansvars- och ledarskapsmodell. Infrea utmanar, sätter mål, jobbar med riskkontroll samt ekonomisk uppföljning och utvärdering. Alla Dotterbolags VD ingår i Infreas utökade ledningsgrupp där morgondagens gemensamma agenda diskuteras. Där görs mycket av det arbete vi behöver för att implementera och samlas kring vår affärsstrategi och skapa ett gemensamt forum för synergier. 

Med det tackar vi Tony varmt för den här gången. Jag kommer definitivt följa Infreas resa med stort intresse framöver. Förhoppningsvis får vi möjlighet till fler avstämningar av den här arten också, jag uppskattar verkligen det öppenhjärtliga samtalet.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...