lördag 3 oktober 2020

Vilka externa utmaningar ställs man inför som ett investmentbolag inom infrastruktur?

Här kommer så andra delen i en ny vända intervjuer med Infrea ABs VD, Tony Andersson. I första delen, så diskuterade vi bland annat hur deras verksamhet påverkats av Covid-19. I den här delen går vi in lite djupare kring deras verksamhet och ställer även lite knivigare frågor kring deras möjlighet att växa på sikt. Jag uppskattar verkligen de ärliga svar som Tony gett mig och hoppas det leder till lite intressant läsning, det är inte alltid man som ödmjuk bloggare får access till VDn för ett börsbolag på detta vis. Mycket nöje!

- Ni har vuxit kraftigt via förvärv nu en längre tid. Hur ser ert kassaflöde ut, ska man som investerare förvänta sig nyemissioner snart för fortsatt expansion?

Om du menar att göra en emission för att ta in kapital, så har vi inga planer på det idag. Men när vi förvärvar är det ibland viktigt att knyta nyckelpersoner till oss varför årsstämman beslutade att ge styrelsen rätten att besluta om nyemission om högst 1 750 000 aktier. Det skulle motsvara en utspädning om 10 procent, vilken vi kan använda till exempel vid förvärv. Vi ha fortsatt ett gott kassaflöde och på det hela känns det tryggt att vi har kapacitet att göra fler förvärv av egen kraft.

- Om vi fortsätter på spåret med er tillväxt, så kunde man se i er senaste rapport att ni hade en tillväxt på 55%. Av denna så stod ca 53% från förvärv och endast 2% organisk tillväxt. Kan man tolka in att ni fortsatt kommer vara väldigt beroende av nya förvärv för att nå er målsättning om 15-20% årlig tillväxt?

Ja, det stämmer. Vi är ett förvärvsdrivet företag och så kommer det fortsatt att vara. Men för att förtydliga, så växte affärsområdet mark & anläggning med hela 8,6% under perioden och ackumulerat 10,3%. I och med att affärsområdet Vatten & Avlopp i år har tydliga styrning mot lönsamma affärer så har det (vilket är enligt förväntan) lett till en negativ tillväxt inom det affärsområdet, men med resultatförbättringar. Detta ger effekt på koncernen som helhet och gör att den organiska tillväxten om 8,6% i Mark & Anläggning inte slår igenom fullt utan koncernen som helhet växte med 2%.

- Hur beroende är man, som aktör inom infrastruktur, av politisk välvilja och medel för att fortsätta utveckla större infrastrukturprojekt? Med andra ord, finns det ett element av politisk risk i er business?

Alla bolag har risker kopplade till politiska beslut. Att tro annat är att vara lite naiv. Politiker behöver näringslivet för arbetstillfällen och skatteintäkter och den svenska modellen där det mesta av besluten lämnas till arbetsmarknadens parter än politikerna själva tycker jag fungerat väl genom åren. När det gäller beslut om större infrastrukturprojekt kan de såklart påverka oss även i en högkonjunktur beroende på vart de finns geografiskt. Sen är infrastruktur som jag nämnt en väldigt stabil marknadsnisch över tid och jag tror den är egentligen av oss som använder den, genom att vi ställer krav. Ser jag till läget här och nu, till de infrastrukturprojekt som pågår eller som ska startas nästa år eller året efter, så finansierades och beslutade dessa om för länge sedan. Det förstärker vår hållning att vår bransch är väldigt stabil och förutsägbar över tid relativt andra branscher. Men en gammal norm är att om ett samhälle skall utvecklas behöver det en väl fungerande infrastruktur. Jag tror de förstod detta redan på romarnas tid.

- Hur växer ni själva rent operativt i bolaget? Ju fler bolagsförvärv, desto fler styrelserum att fylla med Infrea-representanter antar jag?

Både ja och nej. Vi leder våra bolag operationellt, inte legalt. Våra dotterbolag har det dagliga ansvaret och befogenheterna att hitta bra affärer och personal. Vår verksamhetsmodell är en så kallad decentraliserad ansvars- och ledarskapsmodell. Infrea utmanar, sätter mål, jobbar med riskkontroll samt ekonomisk uppföljning och utvärdering. Alla Dotterbolags VD ingår i Infreas utökade ledningsgrupp där morgondagens gemensamma agenda diskuteras. Där görs mycket av det arbete vi behöver för att implementera och samlas kring vår affärsstrategi och skapa ett gemensamt forum för synergier. 

Med det tackar vi Tony varmt för den här gången. Jag kommer definitivt följa Infreas resa med stort intresse framöver. Förhoppningsvis får vi möjlighet till fler avstämningar av den här arten också, jag uppskattar verkligen det öppenhjärtliga samtalet.

2 kommentarer:

  1. Svar
    1. Tack ska du ha. Bra svar skulle jag mer säga till Tony, men det uppskattas ändå.

      Trevlig helg! :)

      Radera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...