söndag 27 september 2020

Hur har Infrea tacklat Corona-krisen?

Välkommen tillbaka till bloggen Tony Andersson, VD på Infrea AB. Jag har nu läst igenom er Q2-rapport och kan bara gratulera till ännu ett starkt kvartal. Det känns onekligen som att ni har fortsatt bra vind i seglen. 

- För nytillkomna läsare som kanske inte sett några av våra tidigare artiklar tillsammans, skulle du kunna presentera Infrea för dem? Ni skriver bland annat att "Vi får helt enkelt samhällen att fungera". Vad menar ni med detta?
Vad bra att du frågar så jag får tillfälle att berätta. Det är kärnan i vår vision, vilken är att vi genom våra verksamheter ska vara en del i att samhällen fungerar och utvecklas hållbart. Utan fungerande vägar att åka på eller brunnar i marken där allt regnvatten kan försvinna blir vardagen jobbig. Våra dotterbolag bygger nätet av infrastruktur som finns utanför husen där vi bor, arbetar eller bedriver verksamhet. 
Vi underhåller och reparerar slitage på vägar eller säkerställer rent vatten i kranen. Så det är det vi menar - att Infrea ser till att våra samhällen fungerar.

- Rapporten ni släppte nu i augusti såg riktigt stark ut och ni har snart dubblat aktiekursen sedan noteringen våren 2018, vart ska det här sluta egentligen?
Som du vet är jag alltid försiktig med att lova saker, men självklart har vi höga ambitioner. Att vi kan årligen växa 15 till 20 procent tror jag däremot inte för tillfället är orealistiskt. Naturligtvis har jag själv höga tankar om vart vi kan nå men det är inte där jag lägger min kraft, mitt fokus är här och nu. Jag tror att den som börjar stirra sig blind på aktiekursen dag för dag har fel fokus, vi måste arbeta med våra bolag och det som vi kan påverka. 

- Är det bolag med tillväxtpotential ni söker för fortsatta förvärv eller fokuserar ni mer på kortsiktig lönsamhet för att skapa ett positivt kassaflöde som kan fortsatt finansiera er tillväxt via fler förvärv?
Vår strategi är uthållighet och fokus på varje steg. Vår förvärvsprocess prickar alltid av att förvärven passar in i vår affärsidé och verksamhetsmodell. De ska ha tydlighet i sitt marknadssegment och vara starka på sin lokala marknad. Självklart ska de även vara lönsamma och ha ett gott kassaflöde. Det är genom våra bolag Infrea växer. Vi förvärvar för att utveckla och vi letar varje dag efter bra bolag. Så för att summera, så ligger grundstrategin fortfarande fast - vi förvärvar för att utveckla men vi förvärvar helst inte olönsamma bolag. 

- Vi pratade i vår förra artikel om Corona-utbrottets påverkan på verksamheten. Då stod vi inför en längre tid av osäkerhet men nu har bilden klarnat på många håll. Därför bli frågan, hur har påverkan sett ut hittills och var ser ni framför er den kommande tiden?
Vi har fortfarande varit relativt skonade, något högre sjukfrånvaro än tidigare år men ej dramatiskt. Vi fyller fortsatt på våra orderböcker. Senast var Skövdebaserade Anläggningsgruppen som vann två större projekt till ett ordervärde av 35,3 Mkr. Just de projekten förväntas pågå till år 2021 respektive 2022. Infrastruktur som är vår nisch är en långsiktigt stabil marknad, det tar längre tid för effekter att påverka anläggningsarbeten som ju planeras på många års sikt. Vi gör det vi kan för att minska smittspridning och både vi i Infrea och ledning i dotterbolagen håller oss uppdatera om vilka rekommendationer som gäller.

Med det tackar vi Tony för den här gången. Men jag hade naturligtvis fler frågor än dessa, man passar ju på när man får feedback från en börs-VD på sin blogg. Nästa artikel kommer att handla om de största utmaningarna för ett förvärvande investmentbolag av Infreas karaktär, och dessutom hur beroende ett bolag inom området infrastruktur är av politisk välvilja. Spännande tycker jag och en glädje att Tony vågade svara ärligt på frågorna. Until next time helt enkelt. 

Passa gärna på att ställa era egna frågor till Tony i kommentarsfältet, jag ser med glädje till att vidarebefordra dessa till honom och hans team.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...