lördag 2 oktober 2021

Infreas förvärv och framtidsutsikter

Det här är den andra delen av min artikelserie med Infreas vd Tony Andersson. I den första artikeln behandlade vi årets stora utmaningar och börsnoteringen på Nasdaq Stockholm för Infrea, medan vi i den här artikeln fokuserar mer på förvärven som gjorts och bolagets framtidsdrömmar. Väl mött!

Ni växer ju till stor del via förvärv. Vilka förvärv har ni lyckats få till stånd under året?
– I år har vi landat tre förvärv hittills. I början av året förvärvade vi ett bolag som tillverkar och lägger gjutasfalt. Gjutasfalt används som tätskikt till exempel i parkeringshus och innergårdar. Som en del av det förvärvet fick vi även ett asfaltverk på västkusten strax utanför Landvetter som har en årligomsättning kring 100 miljoner kronor. 
I maj förvärvade vi även ett bolag i Bollnäs – Anläggarteamet i Hälsingland – med en årlig omsättning kring 50 miljoner kronor, så något mindre men fortfarande ett väldigt fint och lokalt starkt förankrat bolag. 

Senast nu i september tillträdde vi Jonab Entreprenad – vårt största förvärv hittills med 340 miljoner kronor i omsättning. De hade letat länge efter rätt ägare som delar deras värdegrund och jag är glad att säga att det var just Infrea som var rätt ägare för dem. Vi fann varandra i vår värdegrund helt enkelt. Så där möttes vi, i synen på anställda och synen på kvalitet i alla projekt. Vi har stor respekt för vad dessa entreprenörer har byggt upp under större delen av deras liv. I fallet Jonab finns ett gediget strukturkapital och kunnande i organisationen. Huvudägaren kommer att gå i pension i framtiden och har länge letat efter sin egen arvtagare som kan lyfta bolaget till 2.0 – och det blev Infrea. 
Nu blir jag så där barnsligt nyfiken ändå. För mig som inte jobbar i branschen, hur går det egentligen till när en sådan här kontakt initieras?
– Bakgrunden är att en kille från ett av vårt kontaktnät sade till mig att han känner till ett kvalitetsföretag som vi bör hälsa på – en fågel som viskade i vårt öra helt enkelt. Sagt och gjort, vi ordnade en träff. De var jättepålästa om oss och våra dotterbolag i Infrea. De insåg att vi är vad vi säger, det vill säga ett genuint bolag. Så där och då skapade vi ett ömsesidigt förtroende baserat på vår trovärdighet och känsla för kvalitet. Sedan blev det ett antal möten innan vi slutligen kunde stänga affären och det tog nästan ett år med hela processen, men det var det värt. 

Generellt vad vi uppskattar i en förvärvsprocess, är när våra dotterbolag tipsar om andra bolag i branschen som skulle passa in i vår företagsgrupp. Redan idag har vi täckning i halva Sverige via våra dotterbolag. Våra bolag är våra bästa ambassadörer och även dörröppnare till nya förvärv. Perfekt! 

Hur länge bedömer ni att ni kan befinna er på den svenska marknaden. När når ni punkten att ni behöver kolla på andra marknader?
– Den svenska infrastrukturskulden är i dagsläget stor och staten har sagt att de ska investera 800 miljarder de kommande tio åren. Vi har växande städer och växande miljöutmaningar i vårt avlånga land. Vår bedömning är att inom vår nisch är marknadspotentialen i Sverige cirka 90 miljarder kronor med över 900 bolag – det vill säga väldigt fragmenterad och vi omsätter i dagsläget drygt en miljard. Det finns alltså gott om utrymme att växa de närmsta åren, vi kan fortsätta att konsolidera den svenska marknaden ett bra tag till. Men självklart kommer vi i en dag att se om det finns möjlighet att fortsätta vår resa i våra nordiska grannländer. Men vi på Infrea ska aldrig bli störst i vår bransch, utan vi ska fortsätta att vara den främsta utmanaren. Om tiden är mogen och vi hittar en plattform att stå på i ett annat land, så gör vi det naturligtvis.

Spännande, vilka marknader är mest spännande i ett sådant scenario?
– Jag skulle tro att den finska och norska marknaden är mest intressanta på grund av dess geografiska storlek. De skulle vara de naturligaste valen. Norge har en liten annan topografi än Sverige, men med omfattande infrastruktur. Finland kanske är lite mer likt Sverige sett till infrastrukturen. Dock är Sverige den största marknaden, men både Finland och Norge är intressanta ur olika perspektiv. Man behöver inte alltid bygga nytt, utan att vidmakthålla sin infrastruktur är också intressant för oss som bolag. 
Hur ser du på Infrea-aktiens utveckling framöver?
– Vår utdelningspolicy säger att vi skall dela ut 30 procent av moderbolagets vinst efter skatt om möjligt, men också återinvestera i nya förvärv. Vi letar aktivt efter ytterligare förvärv och fokuserar varje dag på att skapa värde till våra aktieägare. Gällande vår akties värdering och utveckling är det såklart svårt att sia om, men tittar man på vårt PE-tal jämfört med jämförbara bolag, kan det uppfattas som det finns en viss skillnad vilket torde samtidigt vara en potential om vi fortsätter att leverera. 

Tack för att du så generöst delat med dig av din kunskap och redogörelsen av hur året varit för Infrea. Jag gillar att avsluta mina intervjuer i en positiv anda – så vad ser du mest hoppfullt på för återstoden av året?
– Jag tycker att det är skönt att vi nu lagt listbytet bakom oss, nu har vi en bra plattform att stå på. Det har stulit tid med att komma in på Nasdaqs huvudlista och det vore en lögn att säga något annat. Förhoppningsvis kan också samhället sakta återgå till det normala efter coronapandemin. Nu vill jag fokusera på våra dotterbolag och att hitta ännu fler bra förvärv för att växa verksamheten med. Vi vill ägna hela vårt fokus och kraft på vår egen business och vår egen framdrift och det är ju det vi tycker är roligt!

Vi är riggade för att ta hand om en växande industrigrupp, det är inte där skon klämmer. Nu gäller det att hitta ännu fler bra bolag att växa tillsammans med. Framtiden är ljus!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...