söndag 4 september 2022

Infrea AB - från 23 kr -> 40 kr i aktiekurs?

 I del ett av min sittning med Infrea AB:s VD Tony Andersson så gick vi igenom hur 2022 gått hittills för företaget. I den här delen så går vi in på delarna som kanske främst intresserar oss småsparare, dvs de förvärv som bolaget gjort och vilken avkastning man skulle kunna tänkas få vid en investering i bolaget på sikt. Länk till aktien hittar ni här (Avanza). De här artiklarna presenteras i samarbete med Infrea AB, alla ord är dock mina egna/Tonys. Nu kör vi!Vilka tre förvärv är det ni gjort i år och hur ska de bidra till affären?

 

Vårt första förvärv var ett markbolag, Upplands mark från Uppsala – en geografisk matchning som passar oss utmärkt. I mars förvärvade vi ett bolag som heter Rotomill, de fräser upp gammal asfalt från vägar där det skall lägga ny. De båda förvärven kompletterar våra tidigare asfaltbolag vilket ger bra synergier i befintliga och framtida projekt. På så sätt förlänger vi vår affär och sammantaget torde det ge bättre vinst i gruppen. Det senaste bolaget vi förvärvade i år var i maj. Ett markbolag vid namn Markentreprenader i Östersund. Det förvärvet ger oss en geografisk spridning för att bredda vår affär, vi fanns inte uppe i Jämtland tidigare. Det är också i mina hemtrakter, därför kändes detta förvärv extra roligt.

 

På vilket sätt skiljer ni som industrigrupp er egentligen kontra en serieförvärvare, vars agenda främst är att köpa kassaflöden och att nyttja multipelarbitrage? Dvs att köpa till en lägre värdering än sin egen bolagsvärdering och sedan få ut bolagsvärdet däremellan som arbitrage?

 

Vårt fokus ligger på strukturkapitalet i bolagen. Med det menar vi att vårt intresse ligger i de personer som ska driva bolagen och den underliggande affären utöver en matematisk kalkyl baserat på framtida vinster och kassaflöden. Det är vår framgångsfaktor tror jag, att bibehålla det fokuset. Men det är klart att i slutändan måste det vara en bra affär för både oss och säljaren. 

 

Självklart hänger det ihop med vår värdering kontra värderingen på bolaget vi förvärvar, och såklart måste det finnas ett utrymme däremellan (alltså arbitrage). Det tycker jag är logiskt eftersom det finns värden att vara med i vår grupp. Vi har ju dessutom fördelen, kontra många serieförvärvare där ute, att vi geografiskt och segmentsmässigt är väldigt fokuserade på vår nisch och typ av bolag. Det gör oss mer transparenta och enklare att värdera, vilket också skapar bolagsvärde i slutändan och bör generera i en premie på vår aktie vilket jag hoppas kommer framöver. 

 

På tal om premie och er kursutveckling då på under den senaste tiden, hur skulle du vilja kommentera den?

 

Om man jämför vår kursutveckling med andra serieförvärvare, tror jag att vi kommer att stå  oss bättre än dem. Och det tror jag beror på att vi är stabila och långsiktiga. Dock har vi, och kommer fortsatt att ha, en svagare Q1 än andra på grund av att årstiderna påverkar vår verksamhet, men jag tror marknaden börjar förstå detta. I procent sett till omsättning, gjorde vi i år ett mycket bättre första halvår än de tidigare åren. En tumregel är att första halvåret görs ungefär 40 procent av vår omsättning och 60 procent under andra delen, vilket också såklart speglar resultatet. Jag känner mig trygg i vår affär och tror på vår marknads framtid – därav ser jag långsiktigt positivt även på vår kursutveckling framöver.  

Så man kan säga att en 50% nedgång under de första månaderna här på 2022 inte direkt speglar hur verksamheten faktiskt mår och går?

 

Ja, precis. Jag tror att många som funnits på börsen här i början på året har agerat i rädsla och då sålt av allt de ägt och har. Jag brukar säga att ”om man inte sålt, har man inte heller förlorat något. Men för varje aktie som säljs är det någon som köper och den som har köpt nu har kanske köpt aktien väldigt billigt”. Eftersom aktier säljs är det uppenbart att det finns köpare och de måste tro på att det är en värdefull investering.

 

Så för den som köper aktien idag, så skulle man inte direkt rubricera det som en ”fallande kniv”?

 

Nej, jag tänker så här: om man tittar på ett bolag över tid, skulle jag säga att om bolaget tjänar pengar och växer uthålligt är risken låg att bolaget går under. Det torde då finnas ett värde bestående. Har bolaget kontroll på sin belåning, så att den inte slår dem i ansiktet, varför ska då aktien dö och vara en fallande kniv? 

 

Ibland blir det masspsykoser på aktiemarknaden som gör att de flesta springer åt samma håll, men kom ihåg att för varje aktie som säljs, är det också någon som köpt. På tre års tid har vi tredubblat vår omsättning och år för år har vi haft en underliggande stark organisk tillväxt på omkring åtta procent, så det finns en stabilitet i vår verksamhet. Aktiespararna värderade oss efter både första och andra kvartalet på en riktkurs om 40 kr per aktie, vilket de tycker att det var värt. Och nu ligger kursen på cirka 23 kr och torde ha tryggt utrymme att röra oss uppåt. Men såklart ska vi fortsätta att leverera – det är vårt fokus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...