lördag 27 augusti 2022

Hur har 2022 gått för Infrea AB?

Ett kärt återseende här på bloggen har varit att följa med på Infrea AB (länk till Avanza) resa från notering fram till nu. VD:n Tony Andersson har alltid varit transparent och öppen kring utmaningar och potential för bolaget och jag uppskattar verkligen de här mötena. Att som ekonomibloggare få vara med från starten till något jag tror kan bli riktigt stort, känns unikt och roligt på alla sätt. Artiklarna skrivs i samarbete med Infrea AB, men ord och tankar är mina/Tonys egna. Jaja, nog om detta - nu kör vi del 1 av senaste samtalet med Tony Andersson VD och koncernchef på Infrea AB
Nu var det nästan ett år sedan vi sågs. Herregud, vad mycket som har hänt i vår omvärld sedan dess. Inflation, krig och allmänt rörigt. Hur har året varit för er på Infrea?

 

Ja, det har sannerligen varit ett annorlunda år – på många sätt. Men sett till vårt jobb och hur det har påverkat Infrea så har vi varit fortsatt stabila. Vi jobbar mycket åt kunder som inte är ränte- eller konjunkturkänsliga på samma sätt som andra uppdragsgivare kan vara. Exempelvis utför vi arbeten åt kunder som kommuner och Trafikverket, och det är arbeten som alltid kommer behövas. Vi arbetar med reparationer och underhåll av vägar och stopp i avlopp – alltså den typen av arbeten som inte är lika konjunkturkänsligt. Så sammantaget är inte hela vår nisch lika ”svängig” som andra. 

 

Riktar man istället blicken och tittar på bostadsbyggandet är det en helt annan femma. Kalkylerna går inte längre ihop när räntan går upp vilket gör det svårt att sälja och ännu svårare att få nya projekt. Sådana kunder har vi också, men till väldigt liten del. Med den totala mixen vi har så tenderar vi att vara mer stabila jämförelsevis med andra nischer eftersom vi till stor del har så kallade ”icke lika räntekänsliga kunder”. 

 

 

Men prisökningarna då, har ni möjlighet att justera priserna mot slutkund så att ni inte drabbas för hårt i leverantörsledet?

 

Absolut, vi har också drabbats av de prisökningar som sker och vi har fått ökade kostnader på material som produceras och importeras till Sverige. Vi försöker att kompensera för detta när vi lämnar anbud genom att hålla oss ajour angående vad som vid tillfället är aktuella priser på exempelvis drivmedel, stål och cement. 
 

Vi jobbar även mycket med index. Går index upp har vi även rätt till prishöjningar för vår del vid långa avtal gentemot kund. Så på så vis har vi ett visst skydd mot prishöjningarna. Sedan påverkar givetvis invasionen av Ukraina allmänt alla leverantörsled, men vi har inga leveranser från vare sig Ukraina eller Ryssland sedan tidigare – som tur är. Sakta men säkert tror jag att prisökningen kommer att stabiliseras på en ny nivå. 

 

 

Det är ju valtider snart också, hur påverkar det området infrastruktur skulle du säga?

 

Jag skulle säga att skillnaden är väl egentligen hur satsningarna ska finansieras. Vi har inga partisympatier åt något håll, men jag tror att de flesta partier förstår värdet av att ha en fungerande infrastruktur. Det vi tycker är viktigast är att politikerna behöver komma överens om att starta Sverige AB igen och att man bäst gör det genom infrastruktursatsningar. Vi hoppas att politikerna inser vikten utav att starta upp fler projekt och genomföra dem. Tittar vi exempel på österleden mellan Nacka och Lidingö i Stockholm så blev den stoppad på lokal nivå för fyra år sedan och det kan jag naturligtvis tycka är sämre. Förvärvsdrivna bolag har ju presterat svagt på börsen p.g.a. det ökade ränteläget och de medföljande svårigheterna att få tag på billigt kapital. Hur skulle du säga att ökade räntor påverkar er på Infrea?

 

Vid ett höjt ränteläge måste vi göra andra kalkyler helt enkelt, men det handlar fortfarande om vi tror på att bolaget kan leverera resultat eller inte. Vi måste lägga in rätt ränta i vår kalkyl och värdera bolagen på en annan nivå, givet ett annat marknadsläge idag. Det som kanske är lite lurigt just nu är att de siffror som finns att tillgå är siffror från den ”goda tiden” när vi inte hade prisökningar på råmaterial och övrigt. Därför tror jag att man måste ha is i magen. Det är viktigt att man inte köper på gamla och uppblåsta värderingar som inte finns idag. Och eftersom den bilden inte är helt klar ännu, får man ta det lite försiktigare just nu under ett par månader. Vi har gjort tre förvärv i år som vi är jättenöjda med, men vi kommer fortsätta att vara försiktiga, och framför allt smarta, framöver.


----


Därmed tackar vi Tony för den här gången. Nästa vecka kör vi del 2 och då gräver vi (hehe) djupare in i bolagets senaste förvärv och vad som kan anses vara en rimlig värdering för bolaget. Inte helt irrelevant för oss småsparare att få reda på. Until then!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...