onsdag 23 oktober 2019

SBF Bostad - bostadsbolaget med nyemission runt hörnet


Här kommer ett kärt återseende på bloggen vill jag påstå. Det handlar om SBF Bostad, bolaget som har ett ganska unikt erbjudande på den svenska aktiehimlen upplever jag – nämligen möjligheten att investera i hyresfastigheter till en ganska fin avkastning. Det handlar inte om crowdfundinglån utan istället om att investera i förvaltaren själv och med glädje luta sig tillbaka och håva in stålarna de fixar åt en. Och nu har de tydligen också ett erbjudande för en hungrig investerare att haka på resan, men mer om det längre ned. Nu tar vi och välkomnar Oscar Swahn från SBF Bostad, som också sponsrar den här artikeln.

Välkommen tillbaka till bloggen Oscar! För den som mot all förmodan inte läste den första artikeln, skulle du lite snabbt kunna presentera SBF Bostad och vad ni gör?

SBF Bostads affärsidé är att äga och förvalta hyresfastigheter i attraktiva lägen samt att erbjuda investerare att bli delägare i dessa utan att behöva bekymra sig om den löpande förvaltningen. Vårt erbjudande ger dessutom investerare möjlighet att med en mindre kapitalinsats ta del av en marknad som i vanliga fall kräver en betydligt större kapitalinsats.

SBF Bostad skapar värde för bolagets intressenter genom att förvärva, förvalta och utveckla hyresfastigheter i attraktiva tillväxtregioner.
Genom noggrann analys inför ett förvärv tillser vi att såväl ort som fastighet passar in i vårt bestånd. Genom en lyhörd förvaltning säkerställer vi att våra hyresgäster är nöjda, att uthyrningsgraden är hög samt att fler vill bo i våra hus. Där det behövs tillser vi att en förbättring av fastigheten sker och ökar därmed värdet på våra fastigheter – till nytta för såväl våra hyresgäster som våra investerare.

Okej, så det handlar inte om nybyggnationer av hyresrätter om jag förstår det rätt? Hur resonerar ni där?

Helt rätt, vi investerar endast i befintliga hyresfastigheter som redan står och genererar hyresintäkter istället för att ta nybyggnationsrisk. Anledningen är för att vi ser prisnivåerna i förhållande till den hyresintäkt du erhåller på en begagnad fastighet som mer intressant ur ett avkastningsperspektiv än det du får när du investerar i en nyproducerad hyresfastighet. Som exempel kan nämnas att vi idag förvärvar för ca 10-15 tkr per kvadratmeter med en hyresintäkt på ca 1 000 kronor per kvadratmeter. För motsvarande nyproduktion får du betala ca 30-35 tkr per kvadratmeter med en hyresintäkt på ca 1 700 kronor per kvadratmeter.

Vad kan man förvänta sig som investerare i SBF Bostad i form av avkastning, och finns det kanske något där även för oss som har aktieutdelningar som en stor del av vår strategi?


SBF Bostad har som mål att leverera en totalavkastning om 6-9 procent per år över tid, av dessa ska den löpande utdelningen uppgå till ca 2-3 procent per år.
Tittar du på våra 11 avvecklade fastighetsbolag, Svenska Bostadsfonden 1-11, har den genomsnittliga totalavkastningen uppgått till drygt 7 procent per år.

Sist vi talades vid, så öppnade ni upp för nya investerare i form av en större nyemission. Jag tänker att det vore väldigt roligt att följa upp utfallet ifrån den investeringen. Hur har de pengarna satts i verket och hur ser prognosen ut för de som faktiskt vågade sig på en investering då?

Sedan senaste emissionen i maj/juni har vi haft fokus på att förvärva och tillträda ett antal fastighetsbestånd. Totalt har det tillträtts ca 300 lägenheter i Borgholm, Laholm, Kävlinge och Ystad, vilket är mycket positivt då det investerade kapitalet snabbt har kommit i arbete.
Nu äger och förvaltar SBF Bostad drygt 800 lägenheter till ett marknadsvärde uppgående till ca 900 miljoner kronor. Nu är SBF Bostad i princip fullinvesterad.

Hur ser det ut med nya möjligheter för den som känner att SBF Bostad skulle kunna vara en attraktiv placering i portföljen?
Vi har ett intressant flöde av fastigheter som vi löpande utvärderar, och eftersom i princip allt kapital från vårens nyemission är investerat har SBF Bostad valt att genomföra en nyemission under hösten där vi möjliggör det för såväl befintliga som nya investerare att investera i bolaget. Nyemissionen kommer att pågå mellan den 14 oktober – 22 november.

Häftigt. Kan ni garantera ett förstahandskontrakt i någon av de nya fastigheterna om man går in som investerare?
SBF har ingen hyreskö, utan vi tillämpar ett intresseförfarande där alla får söka våra vakanta lägenheter. Utifrån vår fastställda kredit-, och uthyrningspolicy bjuder vi sedan in ett antal individer på visning där SBF sedan väljer hyresgäst.
Tyvärr kan vi inte garantera våra investerare ett förstahandskontrakt, men vi ser det som en fördel ifall våra investerare söker bostad i våra fastigheter.


Då tackar vi Oscar för hans tid den här gången, alltid ett nöje. Emissionen som han teasade om kan ni läsa mer om på den här sidan. Vila inte på hanen för länge bara, sista dag att teckna är 22 november.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...