lördag 19 oktober 2019

Hur påverkar Infreas förvärv deras framtidsutsikter?


Här kommer så del två i min samarbetsserie tillsammans med Infrea AB. I första delen fick vi veta mer om bolagets VD och att de bara i år gjort tre riktigt spännande förvärv. Nu tar vi och gräver djupare i just de tre förvärven (hehe) och ser hur Infrea står sig som investeringscase. Mycket nöje, vänner!

Med tanke på att det bara var ett halvår sedan vi sist hördes så måste jag säga att det verkar rusa på i en rasande takt hittills. Fint jobbat! Kan du inte berätta lite mer om de tre nya förvärven i lite mer detalj och vad ni har för förhoppning för deras utveckling på sikt?

Alla förvärven bidrar med mycket. Även om de organisatoriskt hamnar inom samma affärsområde så har kompletterar de oss på flera och även olika sätt sinsemellan. Ta Siljan Schakt till exempel. Här finns en av de största privatägda maskinparkerna för markarbete i regionen. Anläggningsgruppen kompletterar oss geografiskt i Skaraborgs län. Och Mark & VA i Göteborg, ett område där vi redan är relativt starka, har ett brett serviceutbud i och med ena benet i markanläggning och ena inom vatten och avlopp och en fin kundportfölj. Alla bolagen är välskötta och går bra. Med vårt stöd kan de få en extra boost i utvecklingen. Det ska bli spännande att få kavla upp ärmarna och se hur vi kan hjälpa dem att utvecklas och se hur de kommer bidra till Infreas utveckling.
Du pratade lite tidigare om målet att så småningom komma in på Main Market. Varför inte bara stanna på Nasdaq First North Premier Growth Market? Vari ligger värdet för er som bolag i att ha detta som en ambition?

Det är inte jag som har bestämt detta utan detta är ett önskemål från våra ägare via vår styrelse. Vi har detta som mål eftersom vår önskan är att också bli mer relevanta för institutionella investerare. Det är en kvalitetsstämpel att vara noterade på Main Market då kraven där är ännu högre än på våra tidigare steg. Det är en viktig signal till både befintliga ägare och nya intressenter i vår aktie att Infrea är aktivt i sitt kvalitetsarbete och att vi jobbar systematiskt, långsiktigt och strategiskt.

Hur ser framtidsutsikterna för Infrea ut om du ser på 10+ års sikt? Om jag får leka lite djävulens advokat, så kan man väl förvänta sig en astronomisk avkastning på sikt om man bara håller sig till infrastrukturprojekt på den svenska landsbygden?

Mitt uppdrag från styrelsen är tydligt. Vi ska skapa en aktie som relativt andra aktier både är och står ut som mer konjunkturstabil. Vi ska inte vara som en skateboardramp där vi som aktie rullar fram och tillbaka, upp och ner. Vi ska snarare vara som en ultralöpare som tar sig uppför en backe och fortsätter – stabilt i ett jämnt tempo. Helt enkelt en uthållig, lönsam och växande verksamhet och aktie. Det bygget pågår förfullt och har mitt fulla fokus varje dag.
Om man ser till en möjlig tillväxtstrategi framöver... ser du att ni bibehåller ert fokus på infrastruktur i Sverige eller ser ni kanske över möjligheter på nya marknader? Kanske ser ni på nya branscher där ni redan står och gräver? Det vore väldigt spännande att höra mer om hur ni resonerar här framöver.

Det ligger flera saker i detta. Först och främst är mitt uppdrag från våra ägare att skapa en mer konjunkturstabil aktie relativt andra aktier, varför vi tror på att hålla oss inom infrastruktur. Infrastruktur är ju så klart mer brett än endast våra affärsområden Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp. Här står vi idag och vi har heller inte beslutat om att utöka med ytterligare affärsområden. Men dyker en möjlighet upp så får vi såklart analysera den så länge det är inom vår nisch. Vi är en mindre aktör i Sverige så för tillfället ser jag ingen anledning att gå utanför landets gränser, för oss finns fortfarande stor tillväxtpotential här. Men det är klart att jag ser oss som nordiska på lång sikt. Så jag svarar ja på geografisk tillväxt och nya marknader, nej på nya branscher.

Indexfonder, råvaror, enskilda aktier, aktivt förvaltade fonder, räntefonder, investmentbolag. Som du märker så finns det en hel uppsjö av olika tillgångsslag för oss småsparare att investera i. Om du får ordet, varför ska man egentligen välja investmentbolagsvägen som investerare?

Vad man väljer att investera i måste självklart alltid spegla både den egna ekonomin, hur intresserad man är och kanske framför allt hur aktiv man tänker själv tänker vara. Med aktier ska man alltid tänka långsiktigt, det vet jag eftersom jag själv sparat i aktier under många år privat. Som Infrea och som investmentbolag investerar vi i bolag som inte finns på Nasdaq. De finns istället på den betydligt större onoterade marknaden. Vi investerar bara i bolag som har utvecklingspotential. Vi i Infrea är heltidsanställda proffs på det vi gör. Litar man på oss och tror på vår nisch ser jag många fördelar i att låta oss göra jobbet. Aktiesparare kan ta rygg på oss, följa vår utveckling inom infrastruktur i det samhälle vi arbetar bor, lever och utvecklas inom. Vi har antagit en utdelningspolicy som säger att 70 procent av vinsten skall återinvesteras i nya bolag men även att 30 procent årligen ska delas ut till våra ägare. Det tycker vi är ett gott erbjudande. Vi ger både tillväxt och ränta på deras i oss investerade kapital.

Ser man på andra investmentbolag som Latour exempelvis, så kan man se att om man investerade 10 000 kr i bolaget på 90-talet så hade de pengarna varit värda ca 770 000 kr idag. Är Infrea den typen av bolag där man som investerare vågar drömma om en liknande resa?

Att drömma är härligt, eller hur! Jag försöker att vara realistisk i mitt synsätt på Infrea. Vårt mål är att hela tiden förbättra oss. Att sätta upp drömmål och orealistiska utvecklingsprognoser blir mer ett handikapp än en visionär raketmotor. Vi ska fortsätta att vara entreprenörer med ett tydligt fokus. Genom att fortsätta knyta samman en fragmenterad marknad kommer vår utveckling att fortsätta framåt och uppåt. Sen får vi se hur långt vi når. Jag vill inte jämföra mig med Latour eller någon annan. Vi jämför oss bara med oss själva och den utveckling vi levererar till våra aktieägare. Vi skapar värde för våra aktieägare varje dag.

Och därmed tackar vi Tony för att han tog sig tid att besvara sina frågor och skänkte lite ljus på ett spännande nytt investmentbolag. Alltid kul att lära känna bolag av det här slaget i sin linda, innan de blir ett Latour eller Investor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...