onsdag 18 mars 2020

Hur agerar Infrea i dessa tider med COVID-19?

Nu har jag glädjen att presentera ett kärt återbesök på bloggen från Tony Andersson, VD på Infrea AB - bolaget som bygger Sverige. Vi talades vid senast i oktober 2019, då vi fick veta att bolaget stod inför många intressanta förvärv och planerade sin första utdelning. Nu tänkte jag att det, med anledning av rådande läge, vore spännande att samtala lite med Tony igen och höra hur han resonerar i dessa tider. Klokt och stabilt skulle jag bedöma svaren som, hur känner ni?
Hej Tony! Vi sågs ju senast i oktober förra året...vilka skulle du säga är nyckelhändelserna sedan dess för Infrea? Jag har läst om ett par större kontrakt och satsningar som ni gör men vill självklart höra mer hur du ser på dessa. 

Det stämmer bra, vi har haft många positiva aktiviteter i koncernen och det händer fortsatt mycket framöver. Om jag ska välja ut tre saker som hänt sedan i höstas är självklart vårt förvärv av BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB i Göteborg viktigt. Det kommer att komplettera vår befintliga verksamhet mycket väl. 

Det andra är vår satsning där Asfaltsgruppen bygger ytterligare ett asfaltverk i Vagnhärad. Verket kommer att göra vår produktion ännu mer flexibel och självklart öka vår kapacitet att producera och leverera asfaltmassa. Vi expanderar även med ett nytt regionkontor i Stockholm för att kunna vara nära våra kunder och alla de projekt vi har på ingång och i leveransskede. Vi ser ju även fortsatt att vår nisch är stabil och tickar på. Det behövs nya beläggningar på våra vägar oavsett konjunktur, de slits lika hårt som vanligt och våra samhällen fortsätter att växa.
Ytterligare en nyckelhändelse förra året, enligt mig, är den utdelning ni levererade under hösten. Vågar vi hoppas på att Infrea kommer fortsätta på den inslagna vägen, är det en stark utdelningskandidat på sikt?

Ja det var verkligen roligt att kunna göra utdelning redan 2019. Vi har en utdelningspolicy som säger att vi skall återinvestera ca 70 % av koncernens vinst och att resterande cirka 30 % av vinsten skall delas ut. Tittar vi på hela 2019 blev det 0,70 kronor per aktie vilket motsvarar 22,4% av resultatet per aktie. Nivån beslutas alltid efter att styrelsen föreslår en utdelningsnivå och bolagsstämman beslutar om bifall. Jag känner att 22,4 % är en bra utdelning. Eftersom vi har ju en speciell tid just nu med COVID-19 och en ganska turbulent omvärld, som vi känner att vi står starka i, men ändå självklart måste förhålla oss till och bevaka noga.

Ja, låt oss prata Corona. För egen del, så känner jag en god portion oro för hur världsekonomin kommer stå pall för att vi "stänger ned" samhället under flera veckor. Speciellt att länder som Kina och Italien drabbas hårt skrämmer. Hur ser du personligen på pandemin, och även som företagsledare för Infrea i den här verkligheten?

Jag känner stor tilltro till att vi står starka. Vi har en låg belåningsgrad och väl fyllda orderböcker hos våra dotterbolag. Det är ju som jag nämnde så att våra tjänster behövs oavsett konjunktur – vår nisch är långsiktigt stabil. Men naturligtvis kan Corona även påverka oss. Vi har ju medarbetare som alla andra bolag. 

Om kommuner eller stat beslutar om att förskolor och skolor ska stängas kommer detta att påverka livspusslet för medarbetarna. Och det är inte så enkelt att hitta ersättare eller tillfällig personal inom vår bransch. Med det sagt tror jag en pandemi som denna påverkar alla i samhället på något sätt. Men här gäller det att fokusera på sin egen verksamhet och göra vad vi kan för att bibehålla ett bra kassaflöde samtidigt som vi följer alla rekommendationer från våra styrande myndigheter för att bidra på bästa sätt till att minska effekterna på Sveriges ekonomi och hälsoläge.

Tror du att sjukdomsutbrottet skulle kunna utlysa en ny lågkonjunktur?

Jag är inte virusexpert och inte ens experterna vet vad som exakt kommer att bli förloppet med COVID-19. Jag är därför inte rätt person att sida om det blir en konjunkturpåverkan eller ej på lång sikt. 

Vissa branscher kan vi ju däremot redan se att de drabbats hårt och vilken inverkan det har på ekonomin i stort har jag förtroende för att de som är experter på nationalekonomi sitter och arbetar med olika kalkyler och scenarier för. Generellt kan vi ju dock se att rese-, transport-, restaurangbranschen och allt kopplat till turism och kultur är drabbat direkt med inställda besök, resor och evenemang. Handeln som drivs lokalt med fysiska butiker riskerar såklart också omsättningsavbräck om folk håller sig hemma, medan livsmedelsbutiker och apotek kanske istället går in i en högkonjunktur.

-----------------------------

Med det så tackar vi Tony för den här gången. Det är alltid spännande att höra från en börs-VD om hur de känner inför sitt eget bolags utveckling men särskilt så i dessa tider. Och vill ni höra mer från Tony och hans tankar nu i samband med utbrottet av COVID-19, så kommer det en del 2 senare i veckan. Stort tack Tony för att du tog dig tid för ett samtal i dessa hektiska tider! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...