torsdag 18 mars 2021

Utsikterna för Infrea under 2021 och framåt

För en vecka sedan nu, så hade jag den stora äran att få sitta ned och diskutera Infrea tillsammans med deras VD Tony Andersson. Vi diskuterade då igenom hur de, i egenskap av att vara en industrigrupp inom infrastruktur, söker upp potentiella förvärv och sedan tar hand om dem. Den här veckan tar vi och kollar på det kanske allra mest spännande, nämligen potentialen i att äga Infrea som aktie. 
Alright, Tony! Nu när vi vet mer om hur Infrea förvärvar bolag är jag nyfiken på – hur stor ägarandel vill Infrea ha i bolagen ni förvärvar? Och hur påverkar den faktiska ägarandelen er möjlighet att realisera potentialen som ni ser i den svenska marknaden? 


Vi söker alltid ett hundraprocentigt ägarskap i alla våra bolag och så ser det också ut i dagsläget. Konkret är det enklare om våra förvärv väljer att bli helägda av Infrea. Med minoritetsposter i dotterbolagen blir det alltid lite mer komplicerat. Till exempel är det då inte lika lätt att komma åt kassaflödet. Och det samma gäller även investeringar i dotterbolagens verksamhet, det är självklart mer intressant när du äger hela bolaget. Sen har det varit så ibland att vi köpt bolag i två steg. Där vi kanske köper 70 procent i omgång ett och inom sex till tolv månader köper resterande 30 procent. Men målsättningen är alltid att köpa hela bolaget.Ok! Om vi nu tar och kikar på potentialen i er nisch på den svenska marknaden, vilka möjligheter ser du för Infrea? 


Som vi pratat om tidigare när vi setts du och jag, är infrastruktursmarknaden till stor del okonsoliderad och fragmenterad – alltså att det finns en mängd mindre bolag som är aktiva på marknaden.  Det finns bland dem omkring 900 bolag som ligger inom vårt förvärvsspann på 30-300 miljoner kronor – så det är ju en del i potentialen för oss. Att det finns stora möjligheter att hitta fler fina bolag till Infrea-koncernen. Sen visar våra analyser att marknaden vi jobbar mot här i Sverige omsätter cirka 90 miljarder kronor. Det är den marknaden vi finns på och det är här vi jobbar och vill ta större marknadsandelar. Och historiskt sett är infrastruktur en mer stabil marknad relativt många andra, det har vi sett även nu under pandemin Covid-19. Vi tror heller inte att det här kommer att förändras nämnvärt de kommande åren, även om möjligheterna till att marknaden skulle öka i omfattning kanske mattas av tillfälligt i dagens rådande ekonomi. 

Not. Infreas egen uppskattning av marknadens storlek. Infreas segment och affärsområden som de rapporterar enligt är Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp. Utbrytningen av asfalt i uppskattningen används endast i affärsutveckling och marknadsanalys och är inte ett rapportsegment.Vilken roll spelar politiken i att stimulera marknaden? Det är ju inte direkt sällan som man hör talas om att en demokratisk president i USA bl.a. kommer ha en positiv inverkan på arbetslöshetssiffrorna via infrastruktursatsningar?


Ja det där är intressant och viktigt. Vi hoppas att infrastruktur alltid ska vara ett självklart område att satsa på från politiskt håll här i Sverige. Och när vi nu så att säga ska ”kicka igång” Sverige AB efter den här krisen, som pandemin satt igång och som vi är mitt uppe i, blir det extra viktigt. Det brukar normalt vara så att staten, även vår svenska, satsar på investeringar i infrastrukturprojekt just för att få fart på ekonomin. Men som situationen är nu med den statsskuld vi dragit på oss – och även hela vårt parlamentariska läge som påverkar – då är det såklart svårt att veta hur de tänker prioritera framöver. Sen är ju val igen nästa år, så vi lär snart se var de olika partierna lägger sitt ”valfläsk” den här gången. 


Men det är ju ett faktum att vi har en eftersatt infrastruktur i hela landet både sett till utbyggnad och sett till underhåll.  Så oavsett vem som har den politiska makten efter valet måste de definitivt stärka upp den svenska infrastrukturen. Det finns det studier som visar. 
Det finns även andra faktorer som kan påverka behoven av satsningar. En skulle exempelvis kunna vara att den växande e-handeln även ökar påfrestningarna på vägnätet, genom alla transporter lokalt och regionalt. En annan är vår befolkningsökning som medför växande städer vilket kan resultera i större miljöproblem om underhåll och utbyggnad eftersätts.  Det kommer att ställa högre krav på befintlig infrastruktur och det kommer att krävas betydande investeringar för att upprätthålla och även förbättra den standard vi har idag. Här hoppas vi självklart att vi som koncern befinner oss på rätt plats geografiskt för att ta del av de projekten som skapas. Nu när jag ändå sitter här med dig och tar mig friheten att ställa frågor som den idiot jag är. Om du skulle beskriva för en nybörjare i branschen vad som faktiskt menas med att ”staten investerar i infrastruktur”. Vad innebär det i praktiken? 


Det är staten – det vill säga regeringen  - och våra kommuner runt om i landet som budgeterar och planerar investeringar i infrastruktur. De prioriterar det underhåll och de kommande utvecklingsprojekt som de vill lägga på sin agenda. Det här kan ske via kommunala bolag eller statliga verk som till exempel Trafikverket eller Banverket och så vidare. Samtidigt ska vi inte glömma privata aktörer inom till exempel skogsindustrin, hamnar, lager- och logistikcenter. De behöver också göra betydande investeringar för att utveckla infrastrukturen de själva äger eller har tillgång till för att den egna produktionen ska flyta på bra och utvecklas. Vi har även exploatörer inom fastighetssidan som konstant letar efter ny mark att bygga ut eller upp samhällen på. Så det är inte bara stat och kommun som investerar. Det finns många som inser att de själva blir mer effektiva i sin verksamhet – och därmed mer lönsamma – med en fungerande infrastruktur på plats.Ja, politik är verkligen spännande. Det blir intressant att följa utvecklingen här! Tillbaka till er – vad har Infrea för avkastningsmål per år? Och hur ser du på era möjligheter att leva upp till dem?


Vi strävar efter att varje år bli lite bättre än det förra. Vi drivs av att göra ett bra jobb genom att leda våra bolag på bästa sätt och göra bra förvärv när tillfälle ges. Nu har vi ju ganska nyligen presenterat vår Bokslutskommuniké för 2020 (publicerade den 19 februari) och där kunde vi rapportera att vi ökade vår nettoomsättning med 48 procent sett till helåret och nu ligger den därmed på 905 miljoner kronor – så där nådde vi långt över målet att vi ska växa 20 procent per år. Vårt soliditetsmål är på 30 procent och under 2020 låg den på ett genomsnitt om 43 procent. Sett till avkastning och utdelning är det styrelsen som leder och styr arbetet. När vi presenterade bokslutskommunikén meddelades i den att styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020 – vilket är ansvarsfullt med tanke på dagens rådande läge.


Min personliga dröm är att när man pratar om infrastruktur då skall man tänka på Infrea. Vi har en bit kvar dit men vi är på väg. För det är ju så att vi tror att samhällen som fungerar utvecklas mer hållbart och framgångsrikt — till platser där vi trivs, lever och vill vara. Det är det vi drivs av.Och därmed tackar jag dig Tony för din tid den här gången och ser fram emot att fortsatt följa resan. Potentialen för att vara ett bra innehav i portföljen finns verkligen där i mitt tycke (annars vore det väl dumt att äga aktien?). Stabiliteten borgar för utdelningar och en modest, men ändå påtaglig tillväxt under kommande år. Det ska bli oerhört spännande att följa resan! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...